Oferujemy

Zgodnie z:

0
Lat
doświadczenia
0
Zniszczonych dokumentów
0
Doświadczonych pracowników
0
Ilość
samochodów
0
Profesionalnych niszczarek
0
Dobowa wydajność niszaczarek

Nowoczesny system zarządzania

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesny system zarządzania procesem niszczenia. Dzięki któremu każdy odebrany od Państwa worek / pojemnik / samochód z danymi jest rejestrowany

Daje to Państwu możliwość bieżącego podglądu na jakim etapie realizacji jest Państwa zamówienie.

Zobacz jak wygląda nasz

Bezpieczeństwo

  • Wprowadzenie
  • Personel
  • Transport dokumentów
  • Niszczenie dokumentów

 

W OutData  niszczymy dokumenty zgodnie z normą przewidzianą dla niszczenia dokumentów zawierających: dane osobowe, wrażliwe, poufne, oraz zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty są niszczone w profesjonalnych niszczarkach, a następnie, powstała ścinka papierowa jest belowana w 330 kilogramowe kostki i wysyłana do papierni

 

Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i Bezpieczeństwo

Wiele firm deklaruje, że dba o Bezpieczeństwo powierzonych danych,
jednak to my co chwilę wprowadzamy nowe zabezpieczenia:
->  Wszyscy nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

->  Nasi konwojenci posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi wartości pieniężne (Bankowozy)
-> Zamontowaliśmy kamery CCTV w przestrzeni ładunkowej samochodu
-> Zamontowaliśmy elektroniczne plomby
-> Udostępniamy możliwość oglądania procesu niszczenia - online

 

Ważnym aspektem zapewnienia poufności Państwa danych, jest zatrudnienie na kluczowych stanowiskach osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, lub ich odpowiednie przeszkolenie.

Powołaliśmy pełnomocnika ds. SZBI, który posiada uprawnienia audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, oraz pełni rolę Inspektora Danych Osobowych. Zdobywa on także wiedzę i uprawnienia, które pozwolą mu pełnić funkcję kancelarii tajnej i niejawne

Nasi Kierowcy - Posiadają uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
Kierownicy zmian - Przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji według ISO 27001
Każdy pracownik - Przed zatrudnieniem przechodzi podstawowe  szkolenia z ODO i zobowiązuje się do zachowania tajemnicy

 

Wszyscy nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego 

 

 Kamery w przestrzeni ładunkowej samochodu
✔ Konwojenci posiadają uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanymi i
    przewożącymi wartości pieniężne (bankowozy)
✔ System GPS + System zdalnego unieruchomienia samochodu
✔ Elektroniczna plomba
✔ Tradycyjne Plomby
✔ Brak logistyki złożonej  (przepakowywania, magazynowanie itp)
✔ Autoryzacje odbioru (procedura bankowa)
✔ i nie tylko ..

 

✔ Korzystamy z wysoko wydajnościowych niszczarek
✔ Monitoring - 3 kamery, dwa niezależne rejestratory, 3 dyski oraz awaryjne zasilanie UPS
✔ Profesjonalna ochrona
✔ Zabezpieczenia antywłamaniowe
✔ Klatka bezpieczeństwa (strefy bezpieczeństwa)
✔ Elektronicznych rejestr dostępu
✔ Procedura wejścia wyjścia
✔ i nie tylko ..

Ubezpieczanie -

1) Od naruszeń prywatności

Jako jedyna w kraju niszczarnia posiadamy ubezpieczanie od naruszeń prywatności i wyjawienia danych osobowych na kwotę 1 mln

2) Od wyrządzonej szkody

Standardowe ubezpieczanie kontraktowo-deliktowe na kwotę 1 mln złotych. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje szkody na rzeczach lub osobach np: uszkodzenie drzwi przez naszego pracownika. 

3) Od naruszeń prywatności

Ubezpieczanie IOD na kwotę 100 tysięcy złotych. Na wypadek gdyby nasz inspektor nie dopełnił formalności 

Cennik -

  • Wprowadzenie
  • Pojemnik 240L
  • Pojemnik 600L
  • Niszczenie masowe

Czy nasza firma konkuruje ceną ?
Nie proszę Państwa
Nasza firma konkuruje bezpieczeństwem

✔ Mamy najlepiej zabezpieczony transport
✔ Niszczymy dokumenty w 24H
✔ Zabieramy dowody procesu niszczenia 
 (wymóg prawny, Art 83 $ 3 Rozporządzenie RODO)

Niszczenie pojemnikowe

W tym wariancie rozliczamy się za pojemnik. Nasi pracownicy przyjeżdżają do Państwa z pojemnikami, pakujemy wskazane dokumenty, plombujemy i pojemnik jedzie do hali niszczenia gdzie jest bezzwłocznie niszczony 

Pojemnik 240L – 135 zł

Niszczenie pojemnikowe 600L

W tym wariancie rozliczamy się za pojemnik. Nasi pracownicy przyjeżdżają do Państwa z pojemnikami, pakujemy wskazane dokumenty, plombujemy i pojemnik jedzie do hali niszczenia gdzie jest bezzwłocznie niszczony 

Pojemnik 600L – 225 zł

Niszczenie masowe do 1500 Kg

Zaletą tej usługi jest zryczałtowana niska kwota – z góry wiemy ile zapłacimy. Na miejscu nie okaże się, że potrzebne są dodatkowe pojemniki, za które przyjdzie Państwu dopłacić. Tutaj pakujemy do pełna! Samochód po zapakowaniu dokumentów jest plombowany i jedzie wyłącznie do punktu zniszczenia – nagranie z monitoringu i worek 160L płyt CD/DVD, pieczątek, dyskietek w cenie

Cena Do końca tygodnia

Zamiast

Zgodnie z:

?

Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienie zajmie Państwu dosłownie 2 minuty. Wystarczy wysłać do nas krótkiego maila na adres bok@outdata.pl, bezpośrednio do opiekuna lub można skorzystać z formularza na dole strony; z dosłownie 4 informacjami: 

 Dane do faktury VAT
 Wskazać miejsce odbioru
 Podać nr. telefonu do osoby koordynującej zlecenie po Państwa stronie
 Podać przybliżona ilość dokumentów do zniszczenia (mogę być zdjęcia)

Po otrzymaniu zamówienia, wspólnie ustalimy dogodny dla Państwa termin odbioru. Nasi konwojenci dla Państwa wygody jeżdżą od poniedziałku do piątku w godzinach 7-14 (na ogół są to 3 osoby)

 

Po uzgodnieniu terminu, zostaną wysłane do Państwa wzory dokumentów (prosimy o niewypełnianie go, to jest tylko wzór) Nasz konwojent będzie miał wypełnione dokumenty podczas pierwszego odbioru.

Dokumenty które są podpisujemy/przekażemy
✔ umowę / regulamin usługi
✔ umowę powierzenia zgodna z RODO
✔ umowę o zachowaniu tajemnicy
✔ Protokół przekazania dokumentów
✔ Raport ze zniszczenia (więcej w zakładce udokumentowanie) 

Jak przygotować dokumenty?

Organizacją niszczenia dokumentów zajmujemy się my. Po Państwo stronie pozostaje jedynie wskazać które dokumenty są do zabrania

Odbieramy dokumenty w:
✔ Pospinane, zbindowane, zrolowane
✔ W segregatorach, koszulkach, teczkach itp.
✔ Sami pakujemy do worków / pojemników
✔ Z różnych pięter

Jak można oznaczyć dokumenty:
✔ Oznaczyć regały
✔ Wyrzucić na ziemię
✔ Wyrzucić do worków/kartonów

Odbiór i transport dokumentów

Na 24 godziny przed planowanym odbiorem otrzymacie Państwo od nas mail z numerem telefonu do konwojenta oraz z autoryzacją odbioru, w wiadomości będzie informacja kto z naszej strony jest upoważniony do odbioru.

 

Koniecznie prosimy sprawdzić dane konwojenta z danymi zawartymi w identyfikatorze
✔ Dane konwojenta
✔ Typ i Nr. rejestracyjny samochodu
✔ Kody autoryzacyjne

Po zapakowaniu dokumentów pozostanie jeszcze tylko sprawdzić Państwu wraz z konwojentem nr. plomb na samochodzie lub pojemniku.

Niszczenie dokumentów

Państwa dokumenty niszczymy przy wykorzystaniu nowoczesnych dezintegratorów. Mogących niszczyć dokumenty na frakcje od 8 mm (P7) do 320 mm (P3). Do naszej dyspozycji są aż 2 takie urządzenia o łącznej mocy 44 kW i teoretycznej wydajności około 60 ton na dobę

Czas zniszczenia dokumentów

Dzięki wykorzystaniu wysoko wydajnościowego sprzętu i sprawnej logistyce Państwa dokumenty są niszczenie w 30 godziny od momentu ich przekazania.

Audyt i osobista obserwacja

Wiemy, że przekazanie ważnych dokumentów do zniszczenia może budzić obawy, zwłaszcza po wejściu w życie nowego rozporządzenia RODO. Dlatego robimy wszystko, aby nasze usługi były jak najbardziej transparentne i dajemy Państwu możliwość świadomego wyboru. Jako nieliczni w Polsce udostępniamy Państwu możliwość obserwacji procesu niszczenia – w tym również możliwość obserwacji online.

 

Zapraszamy do przeprowadzenia w naszej firmie audytu osobiście lub online.

Udokumentowanie zniszczenia

Ważnym aspektem niszczenia nośników danych, obok zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jest także dostarczenie materiału dowodowego i udokumentowanie samego procesu niszczenia.

Art 83 § 3 Rozporządzenia RODO
Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikającej z ust. 2, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.”

U nas otrzymacie Państwo, bez żadnych dodatkowych opłat:

 Nagrania z monitoringu (transport i niszczenie)
 Dokumentację potwierdzającej zniszczenie (protokół i raport)
✔ Raport logistyczny “tzw. ślad GPS”
 Raport z elektronicznej plomby

 

Dokumenty ze zniszczenia w tym nagrania z monitoringu przechowujemy przez okres 3 lat

„Certyfikat zniszczenia” – jest tylko tworem marketingowym. Istnienie takiego dokumentu nie wynika z żadnej ustawy, rozporządzenia, zalecenia, opinii. Wystawienie takiego dokumentów również nie poprzedza żaden zatwierdzony mechanizm certyfikacji. A Podmioty które wystawią ten dokument nie są jednostkami akredytacyjnymi wpisanymi do PCA Polskiego Centrum Akredytacji


Wystawić “certyfikat zniszczenia” może każdy i ten dokument nie ma mocy prawnej. Dlatego jest to zdecydowanie za mało

Płatność

 U nas płacicie Państwo po wykonaniu usługi i obejrzeniu nagrania z monitoringu

Wierzymy naszym kontrahentom
X Bez weksli
X Bez oświadczeń
X Bez weryfikacji
 Od pierwszej transakcji

Inne formy finansowania


Terminy płatności – Jest to podstawowy mechanizm finansowania, możemy odroczyć termin płatności na bardzo długi okres. U uzasadnionych przypadkach może być to nawet 365 dni (nowy budżet)

Raty RRSO 0% – W tej opcji rozkładamy Państwu płatność na raty, na okres nawet na 12 miesięcy. Bez żadnych odsetek, bez żadnych wymagań formalnych, bez żadnych zabezpieczeń.

Dla kogo już niszczyliśmy?

Administracja publiczna

Wymiar sprawiedliwości

Sektor prywatny

Urzędy skarbowe

Farmacja / Medycyna

Służby mundurowe

Sektro finansowy

Szpitale / NFZ

Zniszczyliśmy w ten sposób ponad

0

KG

Najważniejsze cechy usługi

✔ Usługa jest zgodna z:
    – Normą ISO 27001
    – Rozporządzeniem RODO
    – Normą DIN 66399  
✔ Nasi pracownicy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa osobowego 
✔ Posiadamy najlepiej zabezpieczony transport 
✔ Najbezpieczniejszą procedurę niszczenia 
✔ W sposób szczegółowy raportujemy usługę 
✔ Wystawiamy F-VAT z terminem płatności


Dlaczego warto się z nami skontaktować? Opinie na nasz temat

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Opinie na nasz temat

Opinie na Google
4.6/5
Opinie na FB
4.6/5

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7-19.

Tel: 791-263-300 lub 791-269-300
Mail: Bok@outdata.pl

Formularz kontaktowy