Państwa dokumenty zostaną zniszczone w 24 godziny
a samą usługę możemy wykonać w systemie masowym lub pojemnikowym

Niszczyć każdy może! - Rynek niszczenia danych jest w Polsce rynkiem bardzo młodym i nieukształtowanym, brak jest przyjętych norm i procedur.
Pierwszą rzeczą  o której trzeba wiedzieć to, że firma niszcząca nie musi posiadać  żadnej koncesji czy licencji. Prowadzenie firmy niszczącej dane opiera się o podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Drugi poruszony temat to normy i procedury, sama norma DIN mówi tylko o rozmiarze frakcji i odnosi się do biurowych niszczarek "Office machines - Destruction of data carriers" zapominając o przemysłowym niszczeniu, innych technikach  niszczenia czy procedurach które powinny towarzyszyć niszczeniu. Mamy popularną normę ISO 27001 dotyczącą bezpieczeństwa informacji. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w całej normie  zagadnienie dotyczące niszczenia pojawia się tylko raz, w punkcie A.8.3.2 "Nośniki które nie będę już wykorzystywane należy bezpiecznie wycofać, zgodnie z formalnymi procedurami" To powoduje, że wszystko jest oparte na szacowaniu ryzyka, identycznym które należy wykonać przy wdrażaniu rozporządzenia RODO. I skuteczność wdrożenia systemu będzie zależała od doświadczenia osoby wdrażającej, w Polsce tylko 5 niszczarni wdrożyło ten system, do tego każda gdzie indziej.

 

Warto również wiedzieć, że system ISO nie jest zatwierdzonym przez UODO mechanizmem certyfikacji w myśl rozporządzenia RODO. a jednostki wdrażające i certyfikujące nie posiadają akredytacji UODO (dawanego GIODO)

 

No dobrze ale to problem firmy niszczącej, podpisujemy umowę, umowę powierzenia, płacimy, wymagamy! Niezależnie od konstrukcji umowy, odpowiedzialność za jej prawidłowe wykonie spoczywa na Administratorze Danych Osobowych, czyli na Państwu  i jest to odpowiedzialność niezbywalna (podstawa prawna  Art. 82. § 2 rozporządzenia RODO) Dlatego warto porównać jak jest dokumentowany proces niszczenia

 
Tak samo jak umowa nie uchroni nas przed odpowiedzialność, tak samo ubezpieczanie OC nie pokryje strat finansowych!

Ubezpieczenie OC kontraktowo-deliktowe z założenia nie obejmują następstw ujawnienia danych! Przykładowe Ubezpieczenie OC jednej z firmy konkurencyjnych w firmie Allianz.  Ogólne Warunki Ubezpieczenia, załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 187/2015

Wyłączenia §4 art. 14) "Na które składa się powstanie zobowiązania do zapłaty przez Ubezpieczonego kar umownych grzywien sądowych, administracyjnych i odszkodowań o charakterze karnym (exemplary & punitive damages) oraz innych kar i środków karnych o charakterze pieniężnym, np. nawiązki" Kara nałożona przez UODO jest grzywną administracyjną

 

Czy to wszystko oznacza, że oddane dokumentów do niszczenia wiąże się z tak dużym ryzykiem?

I tak i nie.  Art. 82. § 3 rozporządzenia mówi wyraźnie "Administrator lub podmiot przetwarzający zostają zwolnieni z odpowiedzialności wynikającej z ust. 2, jeżeli udowodnią, że w żaden sposób nie ponoszą winy za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody

 

Co to dokładnie oznacza?

Zgodnie z zapisami prawa, jeżeli wybierzecie Państwo firmę przetwarzającą (w tym przypadku firmę niszczącą dane) kierując się troską o bezpieczeństwo danych i dokonacie Państwo przy tym aktu staranności, jest duże prawdopodobieństwo, że zostaniecie Państwo zwolnieni z odpowiedzialności, jeżeli do ujawnienia danych dojdzie już po przekazaniu dokumentów. Dlatego zachęcamy do wypełnienia udostępnionej przez nas check-listy zabezpieczeń jakimi powinna dysponować niszczrnia (nawet jeżeli nasza oferta nie zostanie wybrana, zostanie do protokołu) oraz odpowiedzenia nas w celu dokonania audytu. Należy też pamiętać,że zgodnie z  Art. 82. § 3 ciężar dowodowy leży po Państwa stronie. Dlatego tak ważne jest dokumentowanie procesu niszczenia i wyboru firmy.

Współpraca z nami to:

Komfort

Udokumentowanie

Terminy płatności

Minimum formalności

Bezpieczeństwo

Oszczędności

Pracowaliśmy dla:

Zapraszamy do kontaktu z nami

Auchan Polska, Leroy-Merlin Polska, Łódź-Miasto Na Prawach Powiatu, Miasto Żyrardów, Muzeum Miasta Łodzi, EC1 Łódź- Miasto Kultury, Politechnika Łódzka, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,  Komandos – Łódź, 4CARS, Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy, LOGISPED, Kreisel - Technika Budowlana, Wifama-Prexer,  Metalzbyt, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pabianicka Fabryka Narzędzi Pafana,  New Yorker Polska, Polska Woda,  Sobiesław Zasada Łódź, Szpital Powiatowy w Radomsku, Telewizja Polska, TZMO, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej, Powiat Kaliski, Powiat Kutnowski, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Wieruszowski, Urząd Gminy Łąki Szlacheckie, Gmina Brójce, Gmina Radziejowice, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Budvar Centrum, Emis Sp. z o.o., Teatr Powszechny w Łodzi, Polimex.net, Cws-Boco Polska, Emo-Farm, Deante Antczak, Rainbow Tours Spółka Akcyjna, ”Venol Motor Oil”, KRUS, Media Press, Medort S.A., Sports Tourist, Politechnika Łódzka, Natural, Media Markt Polska, Delia Cosmetics, Grontmij Polska, Inchem Polonia, Przewozy Regionalne, Elester-Pkp, Pabianickie Centrum Medyczne, Szpital Miejski w Siemianowicach, Grupowa  Oczyszczalnia Ścieków W Łodzi, Babyboom, Gmina Radziejowice, Bakalland Spółka Akcyjna, Lockpol, Zimny Auto, Centrum Archiwizacji Dokumentów Archiwum i wielu, wielu innych