Ubezpieczanie OC
Kontaktowo-deliktowe

Zgodnie z:

Czy ubezpieczanie OC kontaktowo - deliktowe

Wiele firm w swojej ofercie wpisuje, że posiada wykupioną polisę OC kontaktowo-deliktową na określoną kwotę (np.: 10 000 000 złotych)  Natomiast żadna firma nie dodaje, że nie obejmuje ono następstw wycieku danych czy zawartych na nich informacji. 

Ubezpieczanie kontaktowo – deliktowe jest tylko z tytułu szkody na rzeczach lub osobach.  Czyli obejmie np.: uszkodzenie drzwi, pobrudzenie dywanu, lub urazy których dostał Państwa pracownik. Natomiast następstwa wycieku danych to w szczególności kary administracyjne. 

Czy OC obejmuje niszczenie dokumentów

Nasze usługi niszczenia nośników

Dyskietki

Katy

Taśmy LTO

Płyty CD/DVD

Pieczątki

Pieczątki

Copyright © 2022 OutData – Bezpieczne niszczenie dokumentów i dysków twardych 
Wszelkie prawa zastrzeżone