Bezpieczne niszczenie
dokumentów niejawnych ​
według normy PN/EN 15713

Zgodnie z:

Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych

Uwaga: BS PN/EN 15713:2009 jako Brytyjska norma zawiera w sobie cały proces niszczenia i nie powinna być postrzegana jako zapewniająca tylko rozmiary strzępów. W 2009 roku Polski Komitet Normalizacyjny przyjął ją jako normę zastępującą dokument „Bezpieczne niszczenie dokumentów niejawnych – Rozwiązania praktyczne”. Jest to oficjalnie zatwierdzona w RP norma opisująca kompleksowo proces odbioru i niszczenia. Jako norma europejska BS EN 15713 ma pierwszeństwo w Wielkiej Brytanii przed innymi normami również krajowymi, takimi jak DIN (Deutsches Institut für Normung) czy ISO.

Podsumowując, normy PN/EN 15713 to lista norm i zaleceń dotyczących zarządzania i kontroli niszczenia materiałów poufnych. Obejmują one cały proces, od zbiórki po zniszczenie, a także dalszy recykling i weryfikację personelu oraz bezpieczeństwo zakładu. Zalecenia te mają na celu zapewnienie, że firmy niszczą materiały poufne w sposób odpowiedzialny i obejmują szeroki zakres środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa, jak określono w Kodeksie Postępowania BS EN 15713, podsumowano poniżej. Informacje te są aktualne w momencie publikacji.

Norma ta określa praktyczne wymagania co do każdego obszaru: 
Obiekty firmy
Bezpieczeństwo
Umowy i ścieżka audytu
Podwykonawstwo
Kontrola bezpieczeństwa personelu
Zbieranie materiałów poufnych
Przechowywanie materiałów poufnych
Pojazdy do odbioru poza terenem zakładu
Pojazdy do rozdrabniania na miejscu
Utylizacja produktu końcowego

NIszczenie dokumentów według normy 15713
W naszej ocenie ważną zaletą tej normy jest konkretny wymóg a nie tak jak w przypadku normy ISO 27001 wskazanie oszacowania dla każdego etapu gdzie wynik będzie zakażał od doświadczenia audytora

Nasze usługi niszczenia nośników

Dyskietki

Katy

Taśmy LTO

Płyty CD/DVD

Pieczątki

Pieczątki

Copyright © 2022 OutData – Bezpieczne niszczenie dokumentów i dysków twardych 
Wszelkie prawa zastrzeżone