Wystawiana przez nas dokumentacja jest zgodna z wymogami:

 - GIODO (ustawą o ochronie danych osobowych z 2016r.)

 - Ministerstwa Ochrony Środowiska (ustawą o odpadach z 2012r.)

Oryginalność naszych dokumentów potwierdza hologram

Wystawiane przez nas dokumenty:

 

 - Protokół potwierdzający przekazanie dokumentów (dlaczego protokół?)

 - Raport z procesu niszczenia nośników

 - Umowę powierzenia danych osobowych

 - Umowę o zachowaniu poufności

 - Regulamin  / umowę dla usług doraźnych

 - Umowę dla usług OutProtection i OutBox

Dokumenty podpisujmy

podczas pierwszego odbioru

 

 

Dlaczego podczas odbioru nośników danych wystawiamy protokół, a nie certyfikat

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, użycie określenia certyfikat w odniesieniu do wykonania usługi niszczenia dokumentów (bądź innych nośników danych) jest nieprawidłowe i wprowadzające w błąd, bowiem w Polsce nie ma ani instytucji, ani urzędu wydającego certyfikaty dla usługi niszczenia.

 

Poniżej opinia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych GIODO:

W związku z powoływaniem się przez niektóre podmioty na posiadanie "certyfikatu GIODO" Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych informuje, iż Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ani żaden inny podmiot, nie wydaje certyfikatów, których posiadanie jest warunkiem legalności przetwarzania danych*. Zatem ewentualne  certyfikaty wydane przez inne podmioty nie mają znaczenia z punktu widzenia dopuszczalności przetwarzania danych przez posiadacza takiego dokumentu.

 

*W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych niszczenie dokumentów jest przetwarzaniem tych danych, bowiem zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych – w tym ich niszczenie – są rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, działając zgodnie z literą prawa, w OutPaper dla udokumentowania faktu przekazania nośników danych do zniszczenia, wystawiamy protokół.

 

Źródło:

Link_1

Link_2

Współpraca z nami to:

Komfort

Udokumentowanie

Terminy płatności

Minimum formalności

Bezpieczeństwo

Oszczędności

Pracowaliśmy dla:

Auchan Polska, Leroy-Merlin Polska, Łódź-Miasto Na Prawach Powiatu, Miasto Żyrardów, Muzeum Miasta Łodzi, EC1 Łódź- Miasto Kultury, Politechnika Łódzka, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń, Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,  Komandos – Łódź, 4CARS, Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy, LOGISPED, Kreisel - Technika Budowlana, Wifama-Prexer,  Metalzbyt, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pabianicka Fabryka Narzędzi Pafana,  New Yorker Polska, Polska Woda,  Sobiesław Zasada Łódź, Szpital Powiatowy w Radomsku, Telewizja Polska, TZMO, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej, Powiat Kaliski, Powiat Kutnowski, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Wieruszowski, Urząd Gminy Łąki Szlacheckie, Gmina Brójce, Gmina Radziejowice, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Budvar Centrum, Emis Sp. z o.o., Teatr Powszechny w Łodzi, Polimex.net, Cws-Boco Polska, Emo-Farm, Deante Antczak, Rainbow Tours Spółka Akcyjna, ”Venol Motor Oil”, KRUS, Media Press, Medort S.A., Sports Tourist, Politechnika Łódzka, Natural, Media Markt Polska, Delia Cosmetics, Grontmij Polska, Inchem Polonia, Przewozy Regionalne, Elester-Pkp, Pabianickie Centrum Medyczne, Szpital Miejski w Siemianowicach, Grupowa  Oczyszczalnia Ścieków W Łodzi, Babyboom, Gmina Radziejowice, Bakalland Spółka Akcyjna, Lockpol, Zimny Auto, Centrum Archiwizacji Dokumentów Archiwum i wielu, wielu innych

 

Zapraszamy do kontaktu z nami